วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551

นายอาทิตย์ มูลเพชร

ในการเรียนรายวิชาศิลปะนั้นผู้เรียนต้องทำใจให้มีสมาธิและปล่อยวางทุกอย่างเสียก่อนจึงจะสร้างผลงานที่ออกมาจากจิตรใจที่แท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น: